54-та Генерална асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество

19 – 21.11.2019

София, София Хотел Балкан