Име: Единадесето заседание на тематична работна група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Място:София хотел Балкан, гр. София

20 Април 2015 год.