Име: Работна среща „Стратегически приоритети, напредък в управлението и изпълнението на ОПРР“

Място: „Хелена Ризорт“ *****, к.к. Слънчев Бряг

9 – 11 Юни 2016 год.