Информационен ден на тема: “Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020”

Дата: 23.06.2017 год.

Място: хотел „Премиер“, гр. София