Работна среща на тема: Обсъждане на предложения за оптимизиране на Наръчника на ОПИК и Ръководството за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Дата: 26-27.06.2017 г.

Място: хотел „Парк хотел Пирин“, гр.Сандански