Ден на Европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Македония

Спортен празник

Дата: 27.09.2017 год.

Място: гр. Петрич, спортна зала „Арена Петрич“