Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Дата: 06.02.2018 год.

Място: гр. София, хотел „Маринела“