BG Banka za Razvitie                                  SU                                            Mercury97

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет организира в периода 21-24.02.2022 „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“. Академията ще се реализира дистанционно от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет и се осъществява с подкрепата на магистърски програми „Икономика и управление на публични ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Финанси, инвестиции и финтех“ в рамките на подписаното споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ АД.

Регистрация: ТУК

Защо да участвам в академията?

  • По-добри шансове за кариерно развитие
  • Нови и актуални знания за зелени финанси, практики за устойчив и зелен бизнес
  • Участие в проучвания и научни изследвания в областта на банковата дейност
  • Участие при обработка на статистически данни, финансови инструменти, управление на средства от Европейския съюз.

На участниците се издава документ от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет – Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ в двумесечен срок (ПМС №215/12.08.2004 г.).

Лекторски екип:-

 –  София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР

 –  Илия Караниколов, директор дирекция „Финансови инструменти“, ББР

 –  Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова-Стопански факултет СУ „Св.Климент Охридски“

 –  Гл. ас. Вихър Георгиев –Философски факултет, СУ „Св.Климент Охридски“

 –  Гл. ас. д-р Марина Стефанова-Стопански факултет, СУ „Св.Климент Охридски“

 –  Съдия Мирослава Георгиева-съдия, Върховен административен съд, 7-мо отделение

 –  Христина Пендичева, Министерство на финансите, Дирекция „Регулация на финансовите пазари“

 –  Ива Петкова, Директор дирекция, „Фонд за устойчиво градско развитие“

 –  Д-р инж. Дочка Василева Старши експерт „Стратегически инвестиции“, Управление
„Проектна информация и финансиране“, „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД (ФМФИБ)

Програма:

1 ден – 21.02.22 10 -10.30ч. 10.30-13.00ч. 14.00-16.30ч
Откриване доц.д-р Атанас
Георгиев, Декан на
СтФ на СУ
Международни, европейски и национални практики и стратегии за устойчивите финанси и инвестиции – София Касидова(ББР),  гл.ас. д-р Вихър Георгиев Международни, европейски и национални практики и стратегии за устойчивите финанси и инвестициите – София Касидова (ББР),  гл.ас. д-р Вихър Георгиев
2 ден – 22.02.2022 09.30-12.00ч. 14.00-16.30ч
Устойчиви публични финанси – доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и   д-р инж. Дочка Василева
(ФМФИБ)
Финансиране на инвестиции – Илия Караниколов (ББР)
3 ден – 23.02.2022 09.30 – 12.00ч. 14.00 – 16.30ч.
Финансиране на инвестиции чрез финансови инструменти и инвестиционни платформи. Добри практики, научени уроци и потенциал за зелено финансиране- Ива Петкова, Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие

Устойчиви финанси – регулации в Европейския съюз– Христина Пендичева, МФ

4 ден – 24.02.2022 09.30 – 12.00ч. 14.00 – 16.30ч
ESG подход в управлението, инвестирането и отчетността – гл. ас. д-р Марина Стефанова Съдебна практика по ЗУСЕСИФ и ЗПЗП– съдия Мирослава Георгиева, ВАС

 

Онлайн академията ще се проведе в Microsoft Teams. Всички, които са попълнили формата за регистрация, ще получат имейл с потвърждение, който съдържа име и парола за достъп до платформата. Освен това, всички, които са се регистрирали, ще могат да се присъединят към тестова серия два дни преди началото на академията, да се запознаят с платформата и зададат технически въпроси, в случай, че имат такива.

Такса за участие: 200.00лв. без ДДС.

Ще бъдат издавани проформа фактури, въз основа, на които участниците, които са се регистрирали ще могат да заплатят в рамките на две седмици след записването. След извършване на плащането ще се издават оригинални фактури. Тези документи се издават от партньора на проекта МЕРКУРИЙ – 97 ЕООД.